Camera AHD WinTech WTC-T208H Độ phân giải 2.0MP

Camera AHD WinTech WTC-T208H Độ phân giải 2.0MP

« Độ phân giải: 720P/960P/1080P
« Độ nhạy sáng: 0.01 Lux
« Ống kính: 3.6 mm (4.0 mm)
« Đèn hồng ngoại: 24 Ir Normal Led 

Giá bán: 1.058.000 đ

Chia sẻ: Zalo
Facebook
Camera AHD WinTech WTC-T208C Độ phân giải 1.3MP

Camera AHD WinTech WTC-T208C Độ phân giải 1.3MP

« Độ phân giải: 720P/960P
« Độ nhạy sáng: 0.01 Lux
« Ống kính: 3.6 mm (4.0 mm)
« Đèn hồng ngoại: 24 Ir Normal Led 

Giá bán: 951.000 đ

Chia sẻ: Zalo
Facebook
Camera AHD WinTech WTC-T208 Độ phân giải 1.0MP

Camera AHD WinTech WTC-T208 Độ phân giải 1.0MP

« Độ phân giải: 720P
« Độ nhạy sáng: 0.01 Lux
« Ống kính: 3.6 mm (4.0 mm)
« Đèn hồng ngoại: 24 Ir Normal Led 

Giá bán: 854.000 đ

Chia sẻ: Zalo
Facebook
Camera AHD WinTech WTC-T207H Độ phân giải 2.0MP

Camera AHD WinTech WTC-T207H Độ phân giải 2.0MP

« Độ phân giải: 720P/960P/1080P
« Độ nhạy sáng: 0.01 Lux
« Ống kính: 3.6 mm (4.0 mm)
« Đèn hồng ngoại: 4 Led Array 

Giá bán: 1.398.000 đ

Chia sẻ: Zalo
Facebook
Camera AHD WinTech WTC-T207C Độ phân giải 1.3MP

Camera AHD WinTech WTC-T207C Độ phân giải 1.3MP

« Độ phân giải: 720P/960P
« Độ nhạy sáng: 0.01 Lux
« Ống kính: 3.6 mm (4.0 mm)
« Đèn hồng ngoại: 4 Led Array 

Giá bán: 1.293.000 đ

Chia sẻ: Zalo
Facebook
Camera AHD WinTech WTC-T207 Độ phân giải 1.0MP

Camera AHD WinTech WTC-T207 Độ phân giải 1.0MP

« Độ phân giải: 720P
« Độ nhạy sáng: 0.01 Lux
« Ống kính: 3.6 mm (4.0 mm)
« Đèn hồng ngoại: 4 Led Array 

Giá bán: 1.188.000 đ

Chia sẻ: Zalo
Facebook
Camera AHD WinTech WTC-T206H Độ phân giải 2.0MP

Camera AHD WinTech WTC-T206H Độ phân giải 2.0MP

« Độ phân giải: 720P/960P/1080P
« Độ nhạy sáng: 0.01 Lux
« Ống kính: 3.6 mm (4.0 mm)
« Đèn hồng ngoại: 36 Ir Normal Led

Giá bán: 1.058.000 đ

Chia sẻ: Zalo
Facebook
Camera AHD WinTech WTC-T206C Độ phân giải 1.3MP

Camera AHD WinTech WTC-T206C Độ phân giải 1.3MP

« Độ phân giải: 720P/960P
« Độ nhạy sáng: 0.01 Lux
« Ống kính: 3.6 mm (4.0 mm)
« Đèn hồng ngoại: 36 Ir Normal Led

Giá bán: 951.000 đ

Chia sẻ: Zalo
Facebook
Camera AHD WinTech WTC-T206 Độ phân giải 1.0MP

Camera AHD WinTech WTC-T206 Độ phân giải 1.0MP

« Độ phân giải: 720P
« Độ nhạy sáng: 0.01 Lux
« Ống kính: 3.6 mm (4.0 mm)
« Đèn hồng ngoại: 36 Ir Normal Led 

Giá bán: 854.000 đ

Chia sẻ: Zalo
Facebook
Camera AHD WinTech WTC-T205H Độ phân giải 2.0MP

Camera AHD WinTech WTC-T205H Độ phân giải 2.0MP

« Độ phân giải: 720P/960P/1080P
« Độ nhạy sáng: 0.01 Lux
« Ống kính: 3.6 mm (4.0 mm)
« Đèn hồng ngoại: 2 Led Array

Giá bán: 1.309.000 đ

Chia sẻ: Zalo
Facebook
Camera AHD WinTech WTC-T205C Độ phân giải 1.3MP

Camera AHD WinTech WTC-T205C Độ phân giải 1.3MP

« Độ phân giải: 960P
« Độ nhạy sáng: 0.01 Lux
« Ống kính: 3.6 mm (4.0 mm)
« Đèn hồng ngoại: 2 Led Array

Giá bán: 1.196.000 đ

Chia sẻ: Zalo
Facebook
Camera AHD WinTech WTC-T205 Độ phân giải 1.0MP

Camera AHD WinTech WTC-T205 Độ phân giải 1.0MP

« Độ phân giải: 720P
« Độ nhạy sáng: 0.01 Lux
« Ống kính: 3.6 mm (4.0 mm)
« Đèn hồng ngoại: 2 Led Array

Giá bán: 1.082.000 đ

Chia sẻ: Zalo
Facebook
Camera AHD WinTech WTD -T204H Độ phân giải 2.0MP

Camera AHD WinTech WTD -T204H Độ phân giải 2.0MP

« Độ phân giải: 720P/960P/1080P
« Độ nhạy sáng: 0.01 Lux
« Ống kính: 3.6 mm (4.0 mm)
« Đèn hồng ngoại: 12 Ir Normal Led (3led Array)

Giá bán: 1.050.000 đ

Chia sẻ: Zalo
Facebook
Camera AHD WinTech WTC-T203H Độ phân giải 2.0MP

Camera AHD WinTech WTC-T203H Độ phân giải 2.0MP

« Độ phân giải: 1080P
« Độ nhạy sáng: 0.01 Lux
« Ống kính: 3.6 mm (4.0 mm)
« Đèn hồng ngoại: 24 Ir Normal Led (3led Array)

Giá bán: 1.172.000 đ

Chia sẻ: Zalo
Facebook
Camera AHD WinTech WTC-T203C Độ phân giải 1.3MP

Camera AHD WinTech WTC-T203C Độ phân giải 1.3MP

« Độ phân giải: 960P
« Độ nhạy sáng: 0.01 Lux
« Ống kính: 3.6 mm (4.0 mm)
« Đèn hồng ngoại: 24 Ir Normal Led (3led Array)

Giá bán: 1.042.000 đ

Chia sẻ: Zalo
Facebook
Camera AHD WinTech WTC-T203 Độ phân giải 1.0MP

Camera AHD WinTech WTC-T203 Độ phân giải 1.0MP

« Độ phân giải: 720P
« Độ nhạy sáng: 0.01 Lux
« Ống kính: 3.6 mm (4.0 mm)
« Đèn hồng ngoại: 24 Ir Normal Led (3led Array)

Giá bán: 945.000 đ

Chia sẻ: Zalo
Facebook
Camera AHD WinTech WTC-T201H Độ phân giải 2.0MP 

Camera AHD WinTech WTC-T201H Độ phân giải 2.0MP 

« Độ phân giải: 1080P
« Độ nhạy sáng: 0.01 Lux
« Ống kính: 3.6 mm (4.0 mm)
« Đèn hồng ngoại: 2 psc Led Array

Giá bán: 0 đ

Chia sẻ: Zalo
Facebook
Camera AHD WinTech WTC-T201C Độ phân giải 1.3MP

Camera AHD WinTech WTC-T201C Độ phân giải 1.3MP

« Độ phân giải: 960P
« Độ nhạy sáng: 0.01 Lux
« Ống kính: 3.6 mm (4.0 mm)
« Đèn hồng ngoại: 2 psc Led Array

Giá bán: 1.042.000 đ

Chia sẻ: Zalo
Facebook
Camera AHD WinTech WTC-T201 Độ phân giải 1.0MP

Camera AHD WinTech WTC-T201 Độ phân giải 1.0MP

« Độ phân giải: 720P
« Độ nhạy sáng: 0.01 Lux
« Ống kính: 3.6 mm (4.0 mm)
« Đèn hồng ngoại: 2 psc Led Array

Giá bán: 945.000 đ

Chia sẻ: Zalo
Facebook
Camera AHD WinTech WTC-D105H Độ phân giải 2.0MP

Camera AHD WinTech WTC-D105H Độ phân giải 2.0MP

« Độ phân giải: 1080P
« Độ nhạy sáng: 0.01 Lux
« Ống kính: 3.6 mm (4.0 mm)
« Đèn hồng ngoại: 4 psc Led Array

Giá bán: 1.172.000 đ

Chia sẻ: Zalo
Facebook
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây